บ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป
สนใจติดต่อ

089-183-2743

รับสร้างบ้านในประเทศลาว

Home > Blog > รับสร้างบ้านในประเทศลาว

รับสร้างบ้านในประเทศลาว

April 16,2019 0comments

รับสร้างบ้านในประเทศลาว และบ้านน็อคดาวน์ส่งไปติดตั้งยังประเทศลาว

เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ งานประกอบติดตั้งด้วยระบบโรงงานพร้อมทีมงานมืออาชีพ

  • ราคา เรามีหลายระดับราคาให้ตามระดับความต้องการและแบบที่ลูกค้าชอบ.

รับสร้างบ้านในประเทศลาว

สำหรับท่านที่ต้องการสร้างบ้านในประเทศลาว SCR Home เราให้บริการรับสร้างบ้านในประเทศลาว และบ้านน็อคดาวน์สำหรับนำไปติดตั้งยังประเทศลาว เพื่อเป็นบ้านพักอาศัย เพื่อธุรกิจ เช่นรีสอร์ท โรงแรม สำนักงานร้านค้า หรือเพื่อรองรับการทำธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างมากในประเทศลาว

อ้างอิงจากข้อมูลข่าว

ADB คาดว่า เศรษฐกิจ สปป. ลาว จะขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปีนี้ 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมี

นายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 
นายลัดตะนะไต หลวงลาดบันดิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง บริหารรัฐและเศรษฐศาสตร์ของ ADB กล่าวว่า ในปี 2562 – 2563 
GDP ของ สปป. ลาว จะยังคงขยายตัวร้อยละ 6.5 ประกอบด้วยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 8.1 ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 2.5 
ภาคการบริการร้อยละ 6.7 
 
นายยาซุซิฯ กล่าวว่า เศรษฐกิจของ สปป. ลาว จะยังคงขยายตัว เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า การก่อสร้าง 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้เสนอให้รัฐบาล สปป. ลาว รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาค ลดภาระหนี้สิน 
ปรับปรุงการคุ้มครองด้านการเงินด้วยการเพิ่มการจัดเก็บรายรับ และลดการขาดดุลงบประมาณประจำปีของรัฐ 
 
สำหรับอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2562 – 2563 คาดว่า จะอยู่ในระดับร้อยละ 2 สาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงในตลาดโลก ในขณะที่ราคาอาหาร
ทั่วไปยังคงที่ เนื่องจากมีการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรม ด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.5 ของ GDP 
และร้อยละ 10 ในปี 2563 การส่งออกกระแสไฟฟ้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกของประเทศ
ที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 ในปี 2562 – 2563 ในขณะเดียวกันการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ในปี 2562 และร้อยละ 12 
ในปี 2563 โดยเป็นการน้ำเข้าเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า ทางด่วน และทางรถไฟ นอกจากนี้ คาดว่า คลังสำรองที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจะลดลงและมีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2562  
 
ทั้งนี้ มีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อสภาพเศรษฐกิจ อาทิ เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางการค้าโลกที่ยังไม่มีความแน่นอน การชำระหนี้สินภายนอก
ของประเทศยังมีความอ่อนไหวและอาจจะร้ายแรงขึ้นกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ และการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
นายสุลินทอน เลืองคำสิง นักวิชาการอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์ของ ADB ระบุว่า ในปี 2562 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.7 และในปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.6 เป็นผลจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.9 โดยยังไม่รวมประเทศและเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และ
ไต้หวัน นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2562 – 2563 ในขณะที่ค่าเงินสกุลของประเทศที่เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 
นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจเป็นปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะกับประเทศ
ที่มีหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการบริโภคที่ลดลงในตลาดโลกอาจทำให้เกิดการเสียโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย 
 
ที่มา:
1. ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว
เข้าถึงได้จาก http://www.thaibizlao.com/lao/news/detail.php?id=21458
2. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/49193/